معنی و ترجمه کلمه asynchronous commuinication به فارسی asynchronous commuinication یعنی چه

asynchronous commuinication


کامپيوتر : ارتباط ناهمزمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها