معنی و ترجمه کلمه at a premium به فارسی at a premium یعنی چه

at a premium


با صرف ،با سود،بسيار مرغوب ،بسيار مطلوب


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها