معنی و ترجمه کلمه at a stated time به فارسی at a stated time یعنی چه

at a stated time


در وقت معين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها