معنی و ترجمه کلمه at all به فارسی at all یعنی چه

at all


بهيچ وجه ،ابدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها