معنی و ترجمه کلمه at my command به فارسی at my command یعنی چه

at my command


علوم نظامى : به فرمان من

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها