معنی و ترجمه کلمه at one scoop به فارسی at one scoop یعنی چه

at one scoop


بيک وهله ( خالى کردن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها