معنی و ترجمه کلمه at pause به فارسی at pause یعنی چه

at pause


در حال ايست ،مکث کنان ،خاموش ،ساکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها