معنی و ترجمه کلمه at the head of the poll به فارسی at the head of the poll یعنی چه

at the head of the poll


حائز اکثريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها