معنی و ترجمه کلمه at the mercy of به فارسی at the mercy of یعنی چه

at the mercy of


در اختيار دستخوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها