معنی و ترجمه کلمه ataractic به فارسی ataractic یعنی چه

ataractic


داروى ارام کننده ،داروى مسکن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها