معنی و ترجمه کلمه atdm به فارسی atdm یعنی چه

atdm


کامپيوتر : Asychronous Time-Division Multiplexingتسهيم زمانى ناهمگام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها