معنی و ترجمه کلمه atole به فارسی atole یعنی چه

atole


جزيره يا جزاير مرجانى که اطراف درياچه را مثل کمربندى احاطه کرده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها