معنی و ترجمه کلمه atomic reactor به فارسی atomic reactor یعنی چه

atomic reactor


شيمى : واکنشگاه اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها