معنی و ترجمه کلمه atomic time به فارسی atomic time یعنی چه

atomic time


علوم نظامى : زمان انفجار اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها