معنی و ترجمه کلمه atomistic به فارسی atomistic یعنی چه

atomistic


مربوط به اتم ،مربوط به جزء لايتجزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها