معنی و ترجمه کلمه atomization به فارسی atomization یعنی چه

atomization


ريز سازى ،عمل تبديل جسم بذرات کوچک ،عمل بمباران اتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها