معنی و ترجمه کلمه atomize به فارسی atomize یعنی چه

atomize


ريز ريز کردن ،(مايعات )تبديل به پودر کردن ،مرکب از اتم يا ذرات ريز کردن
علوم مهندسى : اتميزه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها