معنی و ترجمه کلمه atomizer به فارسی atomizer یعنی چه

atomizer


اتم ساز،پودر کننده ،سوخت افشان ،سوخت پاش ،دستگاهى که عناصرى را به ذرات ريز تبديل ميکند مثل عطرپاش
علوم مهندسى : افشانگ
شيمى : ذره پاش
علوم نظامى : انژکتور پودرکن سوخت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها