معنی و ترجمه کلمه atrociously به فارسی atrociously یعنی چه

atrociously


شريرانه ،بيرحمانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها