معنی و ترجمه کلمه atrophy به فارسی atrophy یعنی چه

atrophy


تحليل رفتن ،پلاسيدگى ،تحليل رفتگى ،(طب )لاغرى ،ضعف بنيه ،(گ.ش ).نقصان قوه ء ناميه ،لاغرکردن ،خشک شدن ،لاغر شدن
روانشناسى : اتروفى
ورزش : کوچک شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها