معنی و ترجمه کلمه attache case به فارسی attache case یعنی چه

attache case


کيف دستى ،چمدان يا جامه دان مخصوص حمل اسناد
علوم دريايى : کيف پيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها