معنی و ترجمه کلمه attachment plug به فارسی attachment plug یعنی چه

attachment plug


علوم مهندسى : دوشاخه وسايل برقى
الکترونيک : دوشاخه ارتباط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها