معنی و ترجمه کلمه attack size به فارسی attack size یعنی چه

attack size


اندازه تک
علوم نظامى : استعداد وسايل درگير در تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها