معنی و ترجمه کلمه attack timing به فارسی attack timing یعنی چه

attack timing


علوم نظامى : زمان بندى تک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها