معنی و ترجمه کلمه attack zone به فارسی attack zone یعنی چه

attack zone


ورزش : منطقه حمله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها