معنی و ترجمه کلمه attain به فارسی attain یعنی چه

attain


دست يافتن ،نائل شدن ،موفق شدن ،تمام کردن ،بدست اوردن ،بانتهارسيدن ،زدن
قانون ـ فقه : احراز کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها