معنی و ترجمه کلمه attempted murder به فارسی attempted murder یعنی چه

attempted murder


شروع به قتل عمد
قانون ـ فقه : قتل ناتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها