معنی و ترجمه کلمه attempted rape به فارسی attempted rape یعنی چه

attempted rape


شروع به تجاوز جنسى
قانون ـ فقه : تجاوز ناتمام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها