معنی و ترجمه کلمه attempting to commit rape به فارسی attempting to commit rape یعنی چه

attempting to commit rape


قانون ـ فقه : شروع کردن به تجاوز جنسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها