معنی و ترجمه کلمه attendant به فارسی attendant یعنی چه

attendant


خدمتکار،سرپرست ،همراه ،ملازم ،مواظب ،وابسته
علوم مهندسى : نگهبان کشيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها