معنی و ترجمه کلمه attention deficit به فارسی attention deficit یعنی چه

attention deficit


روانشناسى : کاستى توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها