معنی و ترجمه کلمه attention key به فارسی attention key یعنی چه

attention key


کليد جلب توجه
کامپيوتر : کليد رسيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها