معنی و ترجمه کلمه attention to port (starboard) به فارسی attention to port (starboard) یعنی چه

attention to port (starboard)


علوم نظامى : احترام به سمت چپ يا راست کشتى افراد نظر به راست يا چپ ناو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها