معنی و ترجمه کلمه attention به فارسی attention یعنی چه

attention


فرمان خبردار،حالت خبردار،به جاى خود به گيرندگان جهت اطلاع ،اخطار جهت اطلاع به ،توجه ،مواظبت ،دقت ،خاطر،حواس ،ادب و نزاکت ،(نظ ).خبردار،حاضرباش(باحرف بزرگ)،رسيدگى
روانشناسى : توجه
ورزش : شمشيرباز اماده براى مبارزه
علوم نظامى : برسد به دست
علوم دريايى : خبردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها