معنی و ترجمه کلمه attenuation compensation به فارسی attenuation compensation یعنی چه

attenuation compensation


تعادل ميرايى ،جبران ميرايى
علوم مهندسى : تصحيح اعوجاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها