معنی و ترجمه کلمه attenuation به فارسی attenuation یعنی چه

attenuation


فرسايش انرژى موج ،افت قدرت امواج( رادار)،کاهش ،ميرايى ،تضعيف
علوم مهندسى : تضعيف
کامپيوتر : تضعيف
الکترونيک : تخفيف
روانشناسى : تضعيف
زيست شناسى : تضعيف
علوم نظامى : افت قدرت امواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها