معنی و ترجمه کلمه attorney به فارسی attorney یعنی چه

attorney


حقوقدان ،وکيل دادگسترى ،وکيل دعاوى ،نماينده ،مدعى ،وکالت ،نمايندگى ،وکيل مدافع
علوم مهندسى : وکيل دعاوى
قانون ـ فقه : وکيل
بازرگانى : عامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها