معنی و ترجمه کلمه attraction به فارسی attraction یعنی چه

attraction


کشش ،جذب ،جاذبه ،کشندگى
علوم مهندسى : ربايش
معمارى : ربايش
روانشناسى : جاذبه
نجوم : جاذبه
علوم هوايى : جاذبه
علوم نظامى : جذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها