معنی و ترجمه کلمه attractive به فارسی attractive یعنی چه

attractive


کشنده ،جاذب ،جالب ،دلکش ،دلربا،فريبنده
روانشناسى : جذاب
علوم هوايى : کشش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها