معنی و ترجمه کلمه attrition sweeping به فارسی attrition sweeping یعنی چه

attrition sweeping


پاکسازى ميدان مين فرسايشى
علوم نظامى : مين روبى ضد عمليات فرسايشى دشمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها