معنی و ترجمه کلمه audile به فارسی audile یعنی چه

audile


مربوط به حس شنوايى ،مسموع
روانشناسى : سنخ شنيدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها