معنی و ترجمه کلمه audio visual به فارسی audio visual یعنی چه

audio visual


ديد و شنودى ،اموزش سمعى و بصرى
کامپيوتر : سمعى بصرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها