معنی و ترجمه کلمه audiogyral illusion به فارسی audiogyral illusion یعنی چه

audiogyral illusion


روانشناسى : خطاى ادراکى حرکتى - شنيدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها