معنی و ترجمه کلمه audiometry به فارسی audiometry یعنی چه

audiometry


روانشناسى : شنوايى سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها