معنی و ترجمه کلمه audit به فارسی audit یعنی چه

audit


مميزى دفاتر محاسباتى ،بازبينى ،حسابرسى کردن ،مميزى کردن ،بازرسى ،مميزى ،رسيدگى کردن
قانون ـ فقه : حسابرسى
بازرگانى : بازبينى کردن
علوم نظامى : بازرسى رسيدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها