معنی و ترجمه کلمه auditory acuity به فارسی auditory acuity یعنی چه

auditory acuity


روانشناسى : تيزحسى شنيدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها