معنی و ترجمه کلمه auricular به فارسی auricular یعنی چه

auricular


وابسته بشنوايى ،گوشى ،سماعى ،تواترى ،دهليزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها