معنی و ترجمه کلمه autarky به فارسی autarky یعنی چه

autarky


اوتارکى ،خود بسى اقتصادى ،خود کفايى اقتصادى ،استقلال اقتصادى ،کفايت ،لياقت ،حکومت استبدادى ،حاکم مطلق ،جبار مطلق ،خودبسندگى
قانون ـ فقه : بى نيازى اقتصادى
بازرگانى : بى نيازى اقتصادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها