معنی و ترجمه کلمه authorizations به فارسی authorizations یعنی چه

authorizations


اختيارات ،مصوبات ،اختيار
علوم نظامى : اجازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها