معنی و ترجمه کلمه authorized allowance به فارسی authorized allowance یعنی چه

authorized allowance


سهميه مجاز،حق ،مزايا
علوم نظامى : مزاياى قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها